auditiek lammers - specialist in hoortoestellen

auditiek lammers webshop

Om onze service te vergroten kunt u via de webshop diverse artikelen bij ons bestellen. Makkelijk, snel en betrouwbaar.
Staat er iets niet bij stuur dan een mail naar info@auditiek.nl of bel met één van onze winkels.

auditiek lammers staat garant voor kwaliteit, zorg en aandacht

Indien er sprake is van een verminderd gehoor, al dan niet geconstateerd door uw (KNO)arts of Audiologisch Centrum, dan bent u bij Auditiek Lammers op het juiste adres. Want bij ons staat u centraal. Uw wensen en verwachtingen, maar even belangrijk, uw leefomstandigheden dienen als uitgangspunt voor een goede en betrouwbare hooroplossing.

auditiek_masthead_12
 

vergoedingen:
solo apparatuur

De vergoedingen voor het jaar 2014

De vergoedingen voor het jaar 2014 zullen zo spoedig mogelijk op onze website vermeld worden!

Om het voor u wat duidelijker te maken hebben we de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Voor alle overige vragen kunt u terecht in één van onze winkels.

Hoortoestellen blijven in de basisverzekering. De keuze voor het hoortoestel (en/of andere hoorhulpmiddelen) gaat plaatsvinden op basis van ‘functiegericht voorschrijven’. U wordt op basis van een protocol ingedeeld in een van de vijf mogelijke functiecategorieën en krijgt een hoortoestel uit die categorie aangeboden. Voor een hoortoestel gaat u een eigen bijdrage van 25% betalen.

Vanaf 2013 krijgt u geen volledig vergoed toestel meer. U betaalt altijd een eigen bijdrage van 25%.

U krijgt een toestel voorgeschreven volgens een standaard protocol
(het ZN-indicatieprotocol) zonder keuzevrijheid. Aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst en de testresultaten van een aantal audiologische testen die door de audicien worden uitgevoerd, wordt u door dit protocol ingedeeld in een van de vijf categorieën. Het kan dus zijn dat u een ander toestel krijgt dan u nu heeft. Elke categorie bevat echter meerdere toestellen, die zo veel mogelijk zijn afgestemd op uw behoefte.

De vervangingsvergoeding na 6 of 7 jaar vervalt in 2013. Het maakt niet meer uit na hoeveel jaar u een hoortoestel aanschaft. Iedereen krijgt na de gebruikstermijn van 5 jaar hetzelfde bedrag vergoed: 75% van het aankoopbedrag.

Bij een gehoorverlies van 35 dB aan één oor maakt u al aanspraak op vergoeding, ongeacht het functioneren van uw andere oor. Ook als u eenzijdig gehoorverlies heeft, komt u dus voor vergoeding in aanmerking. Voor aanvullende hulpmiddelen geldt eveneens het criterium van 35 dB aan het slechtste oor.

In 2012 gold de vergoeding na 6 of 7 jaar nog, deze komt vanaf 2013 te vervallen. Dit geldt ook voor hoortoesteldragers met toestellen die behoren tot de categorie met volledige vergoeding, dus een hoortoestel voor ‘0 euro’. Bij nieuwe aanschaf geldt vanaf 2013 dat er altijd een eigen bijdrage van 25% betaald moet worden.

Het UWV verstrekt in 2013 geen (aanvullende) vergoedingen meer voor hoortoestellen of andere ‘meeneembare hoorhulpmiddelen’ die u nodig heeft voor werksituaties. Deze vergoeding moet door de zorgverzekeraar betaald worden. Als u voor uw werk bepaalde apparatuur nodig heeft, dan heeft u daar in 2013 recht op via de nieuwe regeling
(het ZN-indicatieprotocol). Een apart traject via het UWV is niet meer nodig.

Alle aanbieders van hoortoestellen werken vanaf 2013 verplicht volgens een door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vastgesteld protocol (het ZN-indicatieprotocol). Dit protocol combineert audiologische tests en vragenlijsten. Door deze werkwijze krijgt u bij elke audicien die u raadpleegt een hoortoestel uit dezelfde categorie voorgesteld. De keuze voor het hoortoestel gebeurt op basis van ‘functiegerichte aanspraak’: een eenvoudige hooroplossing waar het kan, een complexe hooroplossing waar het nodig is.

Het protocol werkt als volgt:

  • Stap 1: Door middel van een door u in te vullen vragenlijst wordt in kaart gebracht welke beperkingen u zelf ervaart in het horen en verstaan.
  • Stap 2: Er wordt een aantal uitgebreide gehoortesten uitgevoerd.
  • Stap 3: Op basis van de vragenlijst en de testresultaten wordt bepaald of u een eenvoudige of complexe ‘zorgvraag’ heeft. Er zijn vijf categorieën hoortoestellen: categorie 1 is relatief eenvoudig en categorie 5 het meest complex. Samen met de audicien kiest u een hoortoestel uit de toegewezen categorie. Deze werkwijze kan gevolgen hebben voor uw keuzemogelijkheden en vergoeding van uw hoortoestel. Als u zelf een bepaald toestel wilt kiezen uit een andere categorie, vervalt uw recht op vergoeding.

Het is belangrijk dat u deze vragenlijst volledig invult vóór de intake met de audicien. Dit moet u zelfstandig en zonder hulp van anderen doen. Als u al gebruik maakt van één of meer hoortoestel(len), moet u de situaties voor u zien alsof u uw huidige hoortoestel(len) draagt.

U kunt dan samen met iemand naar de winkel komen die u hierbij kan helpen. Degene die u helpt mag u echter niet helpen met het inhoudelijk invullen van de vragen, omdat het echt uw antwoorden moeten zijn. De audicien mag u helaas niet helpen bij het invullen van de vragen.

Nee, dit wordt in principe niet toegestaan door de zorgverzekeraars. De kans bestaat dat het toestel uit een lagere categorie niet voldoet aan uw zorgvraag, anders had u immers wel een toestel uit deze categorie toegewezen gekregen.

Er wordt door de zorgverzekeraars op dit moment wel nagedacht over een mogelijke regeling, maar deze is later in 2013 bekend.

Nee, dit wordt niet toegestaan door de zorgverzekeraars. Als u toch een hoortoestel uit een hogere categorie wilt, dan vervalt de vergoeding van uw zorgverzekeraar en moet u het volledig zelf betalen. Als een bepaalde zorgverzekeraar toch besluit dit onder bepaalde voorwaarden toe te staan, zullen we dat hier melden.

De uitkomst van het ZN-indicatieprotocol is bindend. Dit protocol vertaalt de zorgvraag op een objectieve manier in de zorgaanspraak. Als u gebruik wilt maken van de 75% vergoeding, zult u de uitkomst van het protocol moeten volgen. Natuurlijk kunt u ook zelf een hoortoestel uit een andere categorie kiezen, maar in dat geval vervalt de vergoeding van uw zorgverzekeraar en betaalt u het volledige bedrag zelf.

Momenteel is het Landelijk Meldpunt Hoorzorg in ontwikkeling, waar u terecht kunt voor eventuele klachten. Zodra dit meldpunt gereed is, zullen wij u hiervan op deze pagina op de hoogte stellen

De overheid heeft bepaald dat iedereen die een hoortoestel nodig heeft een eigen bijdrage gaat betalen van 25%. De resterende 75% wordt vergoed door de zorgverzekeraar, maar wel alleen als het hoortoestel wordt geleverd door een gecontracteerde leverancier en u een hoortoestel kiest uit de toegewezen categorie. Ook is het een vereiste dat de leverancier zich houdt aan de werkwijze volgens het ZN-indicatieprotocol. Wel zou het kunnen dat u de eigen bijdrage (deels) vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering, dit is afhankelijk van uw zorgverzekering.

Ja, de vergoeding van hoortoestellen valt in het basispakket van uw zorgverzekering en dus onder het eigen risico. In 2013 geldt een eigen risico van € 350.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  1. Hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en –maskeerders (inclusief oorstukjes)
  2. Overige (aanvullende) hoorhulpmiddelen (zoals randapparatuur)

Bij de eerste groep vergoedt uw basisverzekering 75% en moet u 25% eigen bijdrage betalen. Als u aanvullend verzekerd bent, dan kunt u deze aanvullende vergoeding mogelijk gebruiken voor de eigen bijdrage van 25%. De overige hoorhulpmiddelen worden 100% vergoed.

Wat uw hoortoestel precies gaat kosten, kunnen wij u pas vertellen als u in een van de categorieën bent ingedeeld door uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft zelf de tarieven per categorie vastgelegd, hier hebben wij geen invloed op.

De prijzen per categorie van de verschillende zorgverzekeraars zijn bij ons bekend, die kunt u uiteraard alvast inzien.

Randapparatuur wordt onder bepaalde voorwaarden 100% vergoed. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van uw zorgverzekeraar, en kunt u het beste bij hen navragen.

Nee, Auditiek Lammers declareert de vergoeding van 75% rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. De eigen bijdrage van 25% betaalt u zelf in de winkel, contant of per pin.

Auditiek Lammers kan vergoedingen verzorgen bij alle zorgverzekeraars.

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar. Wij kunnen deze helaas niet voor u beantwoorden omdat de voorwaarden per zorgverzekeraar verschillen. Wel zijn de prijzen per categorie bij ons bekend, die kunt u uiteraard alvast in de winkel inzien.

voorwaarden:

Bij een gemiddeld gehoor verlies in de lage tonen vanaf 40 dB (bij 500, 1000 en 2000 Hz) of bij een gemiddeld verlies in de hoge tonen van 50 dB (bij 1000, 2000 en 4000 Hz) is er een vergoeding mogelijk voor solo- of klasse-apparatuur.

Een andere vergoedingsmogelijkheid is via een test voor spraakverstaan in ruis, waarbij de waarde 3 dB of meer is. Voor informatie over test kunt u contact opnemen met een Audiologisch Centrum of één van onze audiciens.

bijkomende voorwaarden:

Een voorschrift van een Audiologisch Centrum (AC) en klassikaal onderwijs. Solo-apparatuur wordt in bruikleen verstrekt, dus voor de gebruiker volledig vergoed.

Alle in Nederland beschikbare systemen kunt u bekijken en uitproberen bij de diverse Oorakel vestigingen ( www.oorakel.nl ).

Logo 140

wij leveren o.a.

Hoortoestellen
Gehoorbescherming
Zwemstukjes
Ringleidingen
Infrarood systemen
Versterkte telefoons
Wek- en waarschuwings systemen
FM systemen